NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU

  • 1462677727_1652790127_o9i9o_logo-donghung.jpg
  • 1462678672_330945879_o9i9o_logocrystal.png
  • 1462679695_1983787459_o9i9o_Anco.jpg
  • 1462680415_1553977198_o9i9o_logo-ancu.png
  • 1462681185_1487778203_o9i9o_logo-vietgiaphat.png
  • 1462682319_546875353_o9i9o_TrungHaulogo.jpg
  • 1462683149_1264963302_o9i9o_logo-fugiang.png
  • 1462550668_5704_o9i9o_logo-c-1.jpg
VIỆC LÀM NỔI BẬT
GÓC THƯ GIÃN
Em cúi mặt mà cô

Em cúi mặt mà cô

Tổ Địa lý dự giờ của Xuân tại lớp 8H. Từ tuần trước cô đã dặn: "Cô hỏi câu gì cả lớp cứ giơ tay hết nhé. Em nào không biết thì cứ giơ tay nhưng cúi mặt xuống để làm ám hiệu".