danh mục việc làm theo ngành nghề
    ...

GÓC THƯ GIÃN

Thơ vui: Bốn vịt - Bốn cò

Nhà ông có bốn vịt giời
Ngày vui nó rủ nó bơi về nhà
Con thì mua bánh mua quà
Con xách chai rượu, ấm trà về chơi
Con đong gạo nếp đồ xôi
Con vào chợ mới mua đôi gà giò
Nhà ông phúc thật là to
Số trời đưa đến một lô vịt giời

Nhà tôi có bốn con cò
Chuyện vui thì ít, chuyện lo thì nhiều
Một con lêu lổng sớm chiều
Một con nghiện hút, bao điều rủi ro
Một con nằm ở Hỏa Lò
Một con thua bạc, đêm mò túi tôi
Nhiều cò vất lắm ông ơi
Ước gì có bốn vịt giời như ông.
   

Lượt xem: 1651