danh mục việc làm theo ngành nghề
    ...

GÓC THƯ GIÃN

Giải thích hành động lạ

"Chuyện gì", Tín hỏi.

"Sao mấy hôm nay, cứ thấy tôi là bọn con gái lại hô là "Hội".

"Ôi đơn giản thế mà cũng phải hỏi à?".

"Tôi không hiểu thật. Ông giải đáp giùm cái".

"Đánh vần chữ Hội xem".

"Hôi nặng hội".

"Phải rồi. Chịu khó tắm kỹ chút đi. Mùi ông bốc xa quá nên chúng nó kêu đấy".
   

Lượt xem: 916