danh mục việc làm theo ngành nghề
    ...

CẨM NANG NGƯỜI TÌM VIỆC

10 năm sự nghiệp kết nối

Mạng lưới viễn thông luôn đảm bảo thông tin, kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai; các dịch vụ viễn thông, internet đáp ứng được nhu cầu trao đổi, cập nhật thông tin của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nếu như năm 2006, Quảng Ninh có mật độ thuê bao điện thoại cố định, điện thoại di động 97,5 máy/100 dân, 415 trạm phát sóng di động (BTS) phủ sóng 2G của các nhà mạng; thì nay đã tăng lên 166 máy/100 dân, có 1.499 trạm, trong đó có 1.313 trạm phát sóng 3G phủ sóng 3G ước đạt 80%, tất cả các xã được kết nối Internet và được phủ sóng điện thoại di động.

Trong lĩnh vực bưu chính cũng có sự cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp phá thế độc quyền trước đây, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.

Toạ đàm tại Hội nghị Truyền thông và Phát triển do tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tại TP Hạ Long, tháng 1/2015.

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh được quan tâm đã góp phần quan trọng thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Năm 2006, Quảng Ninh còn là một tỉnh có mức độ ứng dụng CNTT thấp thì đến hết năm 2014 chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của Quảng Ninh đã đứng thứ 8 toàn quốc. Sở TT&TT đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch tập trung chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp được quan tâm sâu sắc, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp, thường xuyên tới người dân, doanh nghiệp, như giao thông, y tế, giáo dục…

Hạ tầng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh được đầu tư đã cơ bản đáp ứng được cho việc triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động, chỉ đạo điều hành. Đề án xây dựng chính quyền điện tử với các phần mềm ứng dụng dùng chung (Hệ thống thông tin và CSDL một cửa điện tử, Hệ thống thông tin và CSDL Quản lý văn bản), được cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và triển khai vận hành phục vụ việc xử lý công việc chuyên môn của CB,CC,VC.

Tình hình an toàn thông tin trên môi trường
 mạng của tỉnh trong những năm qua tương đối ổn định, được khắc phục nhanh chóng và kịp thời khi xảy ra sự cố. Các hệ thống thông tin lớn của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử, Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh hoạt động ổn định. Việc luân chuyển văn bản điện tử tích hợp chữ ký số được triển khai mạnh mẽ; 90% số văn bản hành chính hiện nay được luân chuyển điện tử từ các cơ quan của tỉnh đến UBND các xã, phường, thị trấn đảm bảo nhanh chóng và tiết kiệm hàng chục tỷ đồng phí chuyển phát và văn phòng phẩm của các cơ quan, đơn vị mỗi năm. Cổng thông tin điện tử với 70 cổng thành phần và 25 liên kết website đã cung cấp được 1.286 dịch vụ công trực tuyến mức 1,2 và 153 dịch vụ công trực tuyến mức 3,4. Nhiều ứng dụng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng được đẩy mạnh, góp phần quản lý ngân sách trong toàn tỉnh qua mạng; thanh toán điện tử, kê khai thuế và làm thủ tục thuế, hải quan qua mạng…

Các cơ quan báo chí của tỉnh như Đài PTTH, Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long; các đặc san, bản tin, trang thông tin điện tử; hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã và các thôn, bản đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên cán bộ và nhân dân hăng hái lao động sản xuất và công tác góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Công tác quản lý báo chí, xuất bản dần đi vào nề nếp, quy tụ được các cơ quan báo chí, các phóng viên, các hoạt động có tính chất báo chí trong toàn tỉnh. Hàng năm Sở thẩm định và cấp gần 100 giấy phép xuất bản bản tin và các tài liệu không kinh doanh; tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các cấp, các ngành về thông tin đối ngoại, quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức họp báo và giao ban báo chí định kỳ; tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đài truyền thanh; tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra xử lý và nhắc nhở các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí và xuất bản, in ấn, phát hành. Nhờ vậy, hoạt động báo chí, xuất bản được quản lý tốt và phát triển đúng hướng, không xảy ra những vi phạm đáng tiếc trên địa bàn toàn tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý cho phù hợp với tình hình của địa phương, Sở đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn các đơn vị thực hiện như: Quy hoạch phát triển CNTT; Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động; Quy hoạch Báo chí xuất bản; các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án ứng dụng CNTT; các quy định về gửi nhận văn bản điện tử, trả kết quả điện tử… Các văn bản đó đã trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để làm tốt công tác quản lý nhà nước đồng thời thúc đẩy sự nghiệp thông tin truyền thông của tỉnh phát triển.
   

Lượt xem: 650