danh mục việc làm theo ngành nghề
    ...

QUI ĐỊNH

Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại dịch vụ

1. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH Sàn nhân sự đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1:Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác... qua email: contact@sannhansu.vn
+ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
+ Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. sannhansu.vn người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiế p nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website www.sannhansu.vn

Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty TNHH Sàn Nhân Sự
Địa chỉ: 345/13/9 Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tel: 0905 99 43 77
Email: contact@sannhansu.vn

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại dịch vụ
Sannhansu.vn và Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tiếp nhận và hỗ trợ xử lý khiếu nại của Ứng viên (người tìm việc) trên trang, có liên quan đến nội dung tin tuyển dụng được đăng tải trên trang.

Đầu mối xử lý:
Công ty TNHH Sàn Nhân Sự
Địa chỉ: 345/13/9 Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tel: 0905 99 43 77
Email: contact@sannhansu.vn

Sannhansu.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi của  người tìm việc. Do vậy, các  thành viên khi đăng tin lên Sannhansu.vn cần đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng tải lên trang.

Trong trường hợp xảy ra sự việc gây mâu thuẫn, tranh chấp, thành viên bao gồm cả nhà tuyển dụng và ứng viên đều cần phải phối hợp với Sannhansu.vn để xử lý, cung cấp giấy tờ văn bản cần  thiết để chứng thực. Sannhansu.vn có thể cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà tuyển dụng và Ứng viên nếu được một trong hai bên đề nghị (đàm bảo rằng thông tin được sannhansu.vn cung cấp phải liên quan đến tranh chấp)
Hai bên sau khi đã giải quyết xong tranh chấp thì cần báo lại cho Ban Quản trị Sannhansu.vn.Trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm, tranh chấp phát sinh từ phía Nhà tuyển dụng thì Sannhansu.vn có quyền cảnh cáo, khóa hoặc chuyển tài khoản cho cơ quan có thẩm quyền xét duyệt. Sannhansu.vn có thể gỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyển dụng vi phạm trên Sannhansu.vn.

Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên thì một trong hai bên có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

Thời gian giải quyết tranh chấp: Tùy thuộc theo mức độ tranh chấp để có thời gian xử lý phù  hợp. Tuy nhiên, trường hợp tranh chấp có thể xử lý được trong phạm vi quyền hạn của Sannhansu.vn, Nhà tuyển dụng và Ứng viên, Sannhansu.vn cam kết tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải quyết tranh chấp trong thời gian nhanh nhất có thể để đảm bảo mọi hoạt động bình thường của Nhà tuyển dụng và Ứng viên trên trang.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. Đối với sannhansu.vn  sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị sannhansu.vn . Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: sannhansu.vn  sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. sannhansu.vn  sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên sannhansu.vn .

   

Lượt xem: 863