- Có hoạt động công đoàn, chế độ khen thưởng cuối năm, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định Luật lao động, luật BHXH.
Tổ chức đi du lịch hàng năm.