Lên kế hoạch làm việc theo thời gian biểu của bản thân
Tìm kiếm khách hàng và Mang các sản phẩm của công ty đến với khách hàng theo cách của bạn​​​​​​
Cập nhật xu hướng của thị trường và sáng tạo giải pháp tiếp cận khách hàng
Duy trì các mối quan hệ với khách hàng cũ và rất cũ
Báo cáo công việc theo mục tiêu của bạn